Monday, 19 November 2012

"Jadilah kamu KERA yang HINA"BEBERAPA PERINTAH DAN LARANGAN ALLAH SUBHANAHUWATA’ALA KEPADA BANI ISRAEL

1. Israel adalah sebutan bagi Nabi Yaakub Alaihissalam. Bani israel adalah keturunan Nabi Yaakub Alaihissalam. Sekarang terkenal dengan bangsa Israel.

2. Janji Bani Isreal kepada allah ialah bahawa mereka akan menyembah allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatupun serta beriman kepada Rasulnya. Diantaranya Nabi Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam sebagaimana yang disebut didalam taurat.

3. Di antara yang mereka (Bani Israel) sembunyikan ialah allah akan menyutuskan Nabi Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wasallam seorang Nabi dari keturunan Nabi Ismail ‘Alaihissalam yang akan membangunkan umat yang ramai di kemudian hari

4. Solat berjemaah atau menundukkan diri kepada perintah-perintah Allah bersama orang yang tunduk.

5. Nenek moyang Bani Isreal yang hidup di zaman Nabi Musa Alaihisalam telah diberi rahmat oleh Allah dan dilebihkan daripada umat yang lain.

6. Usaha perantaraan dalam memberikan sesuatu manfaat bagi orang lain atau mengelakkan suatu mudarat dari orang lain. Syafaat yang tidak diterima Allah adalah syafaat bagi orang kafir.

(Surah Al-Baqarah 38-48)


SAVE GAZA!!!
No comments:

Post a Comment